Norsk Industri

Innhold

Marine Harvest får fire utviklingstillatelser for "Egget"

Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Havrommet

Publisert

Egget. Illustrasjon: Hauge Aqua

Illustrasjon: Hauge Aqua

- Egget representerer en helt ny retning, og er et sprang i utviklingen av lukkede systemer. Målet vårt for prosjektet er å løse våre biologiske og miljømessige utfordringer på en kostnadseffektiv måte, sier konsernsjef i Marine Harvest, Alf-Helge Aarskog.

"Egget" er en teknologi som baserer seg på en lukket merdkonstruksjon i kompositt. Det lukkede systemet er formet som et egg, og skal være 44 meter høyt, 32 meter bredt og 90 % av konstruksjonen vil være under vann. Hvert egg skal på sikt kunne romme 1000 tonn laks. Teknologien, som er utviklet av Hauge Aqua AS, har et mål om å møte to store utfordringer for næringen; lus og rømming.

Økt bærekraft og mer vekst

Med den nye teknologien håper Marine Harvest og Hauge Aqua at utfordringer knyttet til lus, rømming, fôrspill og næringssalter kan løses på en kostnadseffektiv måte.

Dersom teknologien viser seg kostnadseffektiv og lønnsom, vil man legge grunnlaget for økt bærekraft og fornyet vekst i næringen. Løsningen utvikles for å bli et alternativ til dagens åpne merddrift, og rettes også inn i områder hvor næringen i dag opererer.

- Vi mener egget har potensial til å forsterke næringens konkurransekraft. Denne teknologien retter seg inn på områder som i dag benyttes til akvakultur, og den kan samtidig åpne for å ta i bruk nye områder i norske fjorder, sier selskapets samarbeidspartner i Hauge Aqua AS, Cato Lyngøy.

Utviklingstillatelsene som nå blir tildelt Marine Harvest og deres "Egg"-konsept er et viktig bidrag til økt bruk av kompositt materialer i havbruksnæringen. Teknologien som ligger til grunn i prosjektene som søker utviklingstillatelser vil styrke norsk innovasjon og bidra til at de norske industriklyngene forblir verdensledende innen oppdrettsteknologi.

Prototypen av Egget skal produseres i Sæbøvågen i Hordaland av Mundal Båt AS i samarbeid med Maritim Engineering AS. Mundal Båt er valgt til å lage pilot anlegget da selskapet har lang og bred kompetanse i å prosjekterer og bygge store konstruksjoner i FRP-Sandwich.

- I de senere år har havbruk blitt en viktig markedsområde for oss og vi har utviklet en rekke produkter i sandwich rettet spesielt mot oppdrettsnæringen som forflåter, dødfiskhåndteringsflåter og arbeids båter. Det vil bli behov for å utvikle en effektiv serieproduksjon med stor grad av automatisering/robotisering for å klare å levere Egg i det omfanget som vi forventer vil bli etterspurt når Egget er ferdig med testperioden. Slik vi ser det vil dette være avgjærende for at vi skal kunne få til en konkurransedyktig produksjon av Egg i Norge, sier General Manager Jan-Ove Hovdenak i Mundal Gruppen.

> Se illustrasjonsvideo