Innspill til et regulatorisk rammeverk for havbruk til havs

Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene

Publisert

Norsk Industri, NHO og Sjømat Norge har rettet felles henvendelse til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran om å etablere en midlertidig tillatelsesordning for havbruk til havs, i påvente av et fremtidig regelverk.

Dette er viktig for aktørene som nå står klar til å investere tungt – med store positive ringvirkninger for norsk leverandørindustri.

> Last ned innspill