Innspill fra Norsk Industri til ny havbruksstrategi

Aktuelt, Havbruksleverandørene

Publisert

3. mars sendte Norsk Industri sitt skriftlige innspill til ny havbruksstrategi til Nærings- og fiskeridepartementet.

Norsk Industris innspill foreslår et nytt helthetlig tillatelsessystem som ivaretar teknoloignøytralitet og gir industrien og teknologileverandørene mulighet til å utvikle en fremtidsrettet oppdrettsindustri som fokuserer på "nye" teknologiplattformer med stort innslag av bedrifter på tvers av de blå næringene – dvs. bedrifter med stor industriell utviklingskompetanse fra olje- og gassnæringen, det maritime miljø og havbruk.

– Vår visjon er at norsk lakseoppdrett skal være verdens mest effektive og miljøvennlige industrielle produksjon av protein. Vi håper at den nye havbruksstrategien svarer på havnæringens ønsker om en miljøvennlig produksjonsvekst ved bruk av teknologiske løsninger som fokuserer på norsk verdiskaping og norske komparative fortrinn, sier fagsjef i Norsk Industri, Stål Heggelund.

> Last ned vårt innspill