Ikke aktuelt å trekke utviklingstillatelser tross manglende lokalitetsavklaring

Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene

Publisert

Merder i havet

Foto: AdobeStock

Arealtilgang for havbruksnæringen er en lang prosess som krever tett dialog, oppfølging og samarbeid med kommuner og fylker. Norsk Industri mener det er riktig av Fiskeridirektoratet å ikke vurdere tilbaketrekning av utviklingstillatelser, selv om flere av selskapene som har fått disse fortsatt ikke har avklart lokalitetsspørsmålet.

Havbruksnæringen i Norge har gjennom utviklingstillatelsene demonstrert en enorm innovasjonsevne for å redusere de miljømessige utfordringer næringen står ovenfor. Dette gjelder både lus og rømming, men også på begrensninger på tilgjengelig areal. Samtidig har man en laksenæring med et sterkt ønske om å vokse og et stort behov for å teste ut ny teknologi.

– Norge som nasjon har alle muligheter til å lede an i utvikling av havbruk, men da er næringen avhengig av at det åpnes opp attraktive lokaliteter og at myndighetene fortsetter å gi insentiver for at teknologien skal kunne utvikles, sier Stål Heggelund, fagsjef for havbruksnæringen i Norsk Industri.

Totalt 20 selskaper har fått 102 utviklingstillatelser i perioden 2016–2020. Intrafish har utarbeidet en oversikt over status på prosjektene.

> Les mer her (intrafish.no)