Høringssvar på nytt "Tillatelsesregime for havbruk til havs"

Publisert

Offshore fish farming. Illustrasjon: Aker Solutions

Offshore fish farming. Illustrasjon: Aker Solutions.

Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster oversendte sitt felles innspill på nytt tillatelsesregime for havbruk til havs til Nærings- og Fiskeridepartementet den 2. mai etter inngående konsultasjoner med sine medlemmer.

Å få på plass et tillatelsesregime for havbruk til havs er viktig for Norges fremtid som havbruksnasjon. Potensialet til havs er stort, og vi har enda ikke tatt i bruk denne ressursen. Skal vi lykkes med havbruk til havs er det viktig at myndighetene jobber raskt og godt med å få på plass et tillatelsesregime, og er lydhør til innspillene fra næringen.

– Våre innspill til departementet har spesielt fokusert på det som vi mener er nøkkelfaktorer for å lykkes med havbruk til havs. Dette er behovet for tilstrekkelig egnede arealer innenfor akseptabel tid, tilrettelegging for et mangfold av aktører, riktig valg av allokeringsmekanisme, nødvendig lengde på konsesjoner, samt at regelverket er tilpasset realiteten som vil møte oss når vi tar havbruk lenger ut til havs, sier Kristoffer Rolland, fagsjef Maritim Bransjeforening og Havbruksleverandørene i Norsk Industri.

– Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster har gjennom flere år arbeidet aktivt med teknologibedrifter og næringsaktører i havsektoren for å etablere og utvikle en "Havbruk til havs"-næring i Norge. Det tette og tillitsfulle samarbeid vi har med våre bedrifter gir et solid fundament for videre arbeid med myndigheter og andre aktører for å løse framtidige utfordringer til havs, sier Stål Heggelund, bransjesjef for Maritim Bransjeforening og Havbruksleverandørene i Norsk Industri.

– Våre to organisasjoner vil forsterke samarbeidet innen havbruk til havs ved å tilby flere spissede og tematiske møteplasser for sine medlemmer. En satsing på havbruk til havs er en unik mulighet for at Norge og norske aktører fortsatt skal være globale ledere for oppdrettseventyret i en tid med økende konkurranse fra utenlandske aktører, avslutter Andreas Heskestad, klyngeleder i Stiim Aqua Cluster.

> Last ned høringssvaret

Kristoffer Alexander Rolland