Høringsinnspill til forslaget om grunnrenteskatt på havbruk

Publisert

Norsk Industri og Havbruk til havs gruppen i Norsk Industri har levert hvert sitt høringsinnspill til forslaget om grunnrenteskatt på havbruk.

I høringssvaret fokuseres det på at det er nødvendig med raske avklaringer så man komme i gang igjen med investeringer, behovet for at en eventuell grunnrenteskatt er nøytral, samt at grunnrenteskatten har alvorlige konsekvenser for prosjektene som er tildelt utviklingstillatelser.

Videre foreslåes det at det legges inn en premiering av mer bærekraftige løsninger i grunnrenteskatten, slik at eksempelvis lukkede løsninger kommer gunstigere ut.  Havbruk til havs gruppen har fokusert på konsekvenser og nødvendige endringer som er nødvendig for at skattesystemet ikke skal bli til hinder for realisering av havbruk til hav, herunder at en eventuell grunnrenteskatt må være nøytral og hvilke endringer som er nødvendig for at skatten skal være nøytral.

Høringssvar fra Norsk Industri

Høringssvar fra Norsk Industris gruppe Havbruk til havs

Kristoffer Alexander Rolland