"Havbruk til havs" gir ny vekst i havbruksnæringen

Aktuelt, Havbruksleverandørene

Publisert

Glitrende sjø

Foto: AdobeStock

Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdensledende innen havbruk til havs, idet vi har en formidabel kystlinje på omtrent 100.915 km med et areal på 878.575 km2 og er verdensledende innen både oppdrett av laks og offshoreteknologi.

Vekstambisjonene for næringen er betydelige og for å lykkes med ny vekst, er næringen avhengig av å ha tilgang til nye attraktive arealer for bærekraftig produksjon.

Det er stor interesse fra industrien i å åpne opp nye attraktive arealer for havbruksnæringen i eksponerte lokaliteter langs kysten. Industrien har de senere årene utviklet en rekke konsepter som skal kunne tåle de enorme kreftene man møter på åpent hav.

Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster mener at teknologiutviklingen i disse områdene bør skje stegvis for å redusere økonomisk, teknologisk, miljømessig, helse og fiskevelferdsmessig risiko.

Mer om Norsk Industri og klyngens tanker rundt areal, stegvis teknologisk utvikling og sameksistens med havvind kan man lese på Norsk Industri sitt innspill til Fiskeridirektoratet om "Undersøkelsesområder Havbruk til Havs" datert den 15. november 2019.

> Oversikt over undersøkelsesområder for "Havbruk til havs"