Norsk Industri

Innhold

Bred deltakelse på temaseminar om utviklingstillatelser

Aktuelt, Havbruksleverandørene

Publisert

Det var god deltakelse da Norsk Industri og TRITON tenketank inviterte til temaseminaret "7-mils støvlene i havbruket" 30. mai.

Seminaret satte søkelys på den pågående teknologirevolusjonen i havbruket hvor søknader om utviklingstillatelser som er under vurdering i Fiskeridirektoratet impliserer en markert overgang til helt nye driftsformer for norsk havbruk.
Seminarets deltakere fikk presentert siste status rundt utviklingstillatelsestildelingene fra Norsk Industri samt bedriftenes prosjekter fra et bedriftspanel bestående av representanter fra Cermaq, Nordlaks, Marine Harvest, Mørenot, Bellona, Norsk Industri og fagbladet Norsk Fiskerinæring.

Temaseminaret ble filmet, og kan ses i sin helhet under.