96 millioner kroner til "Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs"

Stål Heggelund, fagsjef i Norsk Industri på besøk hos Salmars Ocean Farm 1. Foto: privat

Stål Heggelund, fagsjef i Norsk Industri på besøk hos Salmars Ocean Farm 1. Foto: privat

18 verdensledende havbruksselskaper, leverandørbedrifter og forskningsinstitusjoner har fått tilsagnsbekreftelse på 96 millioner kroner til prosjektet "Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs" fra Grønn plattform.

– Havbruk til havs gir nye vekstmuligheter for havbruksnæringen, verftsindustrien og våre teknologi- og servicebedrifter ved at nye havområder som til nå har vært teknologisk utilgjengelig åpnes opp. Vi ser fram til å jobbe tett sammen med samarbeidsbedriftene og Stiim Aqua Cluster for å redusere miljø- og klimaavtrykket samt forbedre fiskevelferden gjennom innovasjoner innen havbasert- og lukket teknologi, biologi, fiskefôr, elektrifisering, digitalisering og logistikk til havs, sier Stål Heggelund, fagsjef i Norsk Industri.

Målet med prosjektet er å levere ny kunnskap og teknologi slik at offshore havbruk bidrar til reduserte klimagassutslipp oppnår lavere miljøavtrykk og god fiskevelferd.

– Havbruk til havs har både potensiale til å være en løsning for en mer bærekraftig global matproduksjon, men også til å skape milliardverdier for Norge. Det er imidlertid mange utfordringer å ta tak i før vi er der. Nå lanserer industri og forskning tidenes største satsing for å utvikle mange av disse løsningene, slik at vi kan komme nærmere realisering, sier Ragnar Tveterås, professor ved Universitetet i Stavanger, som koordinerer konsortiet.

Grønn Plattform-prosjektet «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs» har sitt utspring fra Stiim Aqua Cluster og ledes av Blue Planet AS. Grieg Seafood ASA, Skretting, SalMar Ocean AS, Moreld Aqua AS, FishGLOBE AS, Hauge Aqua AS og Blue Planet AS står bak søknaden sammen med FoU-leverandørene NORCE, Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, NMBU, NTNU, UiB, UiS, Høgskulen på Vestlandet, Simula, The University of Melbourne og University of Florida. I tillegg involverer prosjektet Norway Royal Salmon, ABB og andre underleverandører.

Gjennom sju delprosjekter skal de involverte selskapenes og forskningsinstitusjonenes arbeid blant annet lede frem til innovasjoner innenfor disse områdene:

  1. Grønn pellet for undervannsfôring til havs
  2. Robust postsmolt i lukkede sjøanlegg
  3. Elektrifisering av oppdrett til havs
  4. Kontrollsystem for semi-autonome oppdrettsanlegg til havs
  5. Bedre fiskevelferd og økt overlevelse
  6. Logistikk til havs
  7. Kompetanseprosjekt med hovedmål å utvikle kunnskap og teknologi som bidrar til miljømessig, økonomisk og sosialt bærekraftig utvikling av verdikjeder for havbruk til havs

Prosjektet vil også bidra med kunnskap til myndighetenes videre arbeid med å lage regulatorisk rammeverk, standardisering og sertifiseringer for havbruk til havs.

> Les mer om Grønn plattform (forskningsradet.no)