Norsk Industri

Innhold

Print Power

Det er vår oppgave å initiere prosjekter som fremmer grafisk bransje og utviklingspotensial for den enkelte medlemsbedrift. Viktige temaer og utfordringer kommer på bordet, og vi tilfører intern og ekstern kompetanse.

Grafisk bransjeforening er sekretariat for initiativet som består av et nettverk med deltagere fra hele verdikjeden til trykksaken. 13 land i Europa er med i Print Power. Vi prioriterer aktiviteter som fremmer EFFEKTIVITETEN av det trykte mediet og aktiviteter som fremmer objektiv informasjon om de bærekraftige sidene ved papir og trykk. Vi skal overbevise profesjonelle mediekjøpere om at trykte medier spiller en viktig rolle i dagens multimediale kommunikasjonsbilde. Uhildede undersøkelser viser at trykk er forbrukernes førstevalg.