Norsk Industri

Innhold

Print Power

Det er vår oppgave å initiere prosjekter som fremmer grafisk bransje og utviklingspotensial for den enkelte medlemsbedrift. Viktige temaer og utfordringer kommer på bordet, og vi tilfører intern og ekstern kompetanse.

Grafisk bransjeforening er sekretariat for initiativet som består av et nettverk med deltagere fra hele verdikjeden til trykksaken. 13 land i Europa er med i Print Power. Vi prioriterer aktiviteter som fremmer EFFEKTIVITETEN av det trykte mediet og aktiviteter som fremmer objektiv informasjon om de bærekraftige sidene ved papir og trykk. Vi skal overbevise profesjonelle mediekjøpere om at trykte medier spiller en viktig rolle i dagens multimediale kommunikasjonsbilde. Uhildede undersøkelser viser at trykk er forbrukernes førstevalg.

Noen høydepunkter fra aktivitetene i 2013:

  • I februar arrangerte vi frokostmøte i samarbeid med Markedsførerforeningen i Stavanger og Grafisk bransjeforening Rogaland med over 160 deltagere.
  • 850 videregående skoler mottok klassesett av Myter & Fakta om papir- brosjyren.
  • DM med Moleskine - bok med eget håndavtrykk som svarpremie sendt til 200 byråledere og art directors i de største byråene i Norge.
  • Månedsplanlegger for familier er trykt av Ålgård Offset i Stavanger og distribuert til 26 000 husstander. Sitater fra Bellona.
  • Frokostmøte i Oslo 29. oktober med Bjørn Rybakken fra Tangram skal innlede om formsans og visuell identitet. Over 100 deltagere.
  • "Jeg elsker papir" – signatur for epost er distribuert til alle medlemmer i bransjeforeningen Kontaktinformasjon
  • Innhold fra Print Power magasinet og nyhetsbrev fra Print Power og Two Side er formidlet til medlemmene gjennom året.