Norsk Industri

Innhold

Vekst i digital og storformat

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

En av de store leverandørene til grafisk bransje, Maskegruppen i Trondheim, regner med at markedet for storformat og digitaltrykk vil stige år for år. Det blir færre tradisjonelle trykkerier, men en tilvekst av digital og storformat – trykkerier.

Arild Jarwson fra Maskegruppen sa at de forventer en fortsatt nedgang for trefritt, bestrøket papir med 2-3 prosent i året. Det europeiske finpapirmarkedet har de siste årene vist en nedgang i volum på 4-5 prosent årlig. Samtidig er det gjennomført en betydelig reduksjon av produksjonskapasitet.

-Arkmarkedet for grafisk har de siste 5-6 årene falt med 50 prosent i volum. Konkurransen fra Baltikum og Polen er tøff og utfordrende, men en svekkes norsk krone har bidratt til økt konkurransekraft for norske aktører, sa Jarwson på årsmøtet i Grafisk bransjeforening Nord-Norge i Tromsø.  I 2016 falt markedet for bestrøket papir (magasinpapir) med 12 prosent, fem prosent av tilbakegangen skyldes at Aller flyttet sin produksjon til Danmark.

Maskegruppen har etter noen år med omstilling kommet over i en positiv vekstfase og har satt seg målet om å nå en samlet omsetning på 1 milliard kroner i 2017.