Vær bevisst, velg lokalt, velg et norsk trykkeri

Aktuelt, Nyhet, Grafisk

Publisert

Trykt i Norge

Ved å bruke de lokale grafiske bedriftene bidrar du til å beholde lokale arbeidsplasser. Med Trykt i Norge-merket på ditt produkt, viser du kunder og ansatte at du setter pris på godt norsk håndverk og tar samfunnsansvar ved å velge norsk.

Grafisk industri er også hardt rammet av koronakrisen. Nå har alle medlemmene av Grafisk bransjeforening i Norsk Industri tatt grep for å sikre arbeidsplasser og ta tilbake oppdrag som sendes til utlandet.

­– Kampanjen "Trykt i Norge" er en oppfordring til alle trykk-kjøpere i Norge om å handle lokalt, sier styreleder Jøran Aulin-Jansson i Grafisk bransjeforening.

Konkurransen med produsenter i lavkostland har i flere tiår vært utarmende for det grafiske miljøet i Norge. Fra 1988 til 2018 mer enn doblet importen seg, fra i underkant av to milliarder til i overkant av fire milliarder kroner. Mange private og offentlige virksomheter har valgt å bestille sine trykksaker i utlandet. For å dempe importen er det gjennomført en betydelig effektivisering og modernisering av den grafiske bransjen her hjemme. Godt hjulpet av den lave kronekursen er mye av konkurranseevnen tilbake.

"Trykt i Norge"-merket viser at en trykksak er laget i Norge, av en seriøs bedrift med omtanke for miljøet og lokalsamfunnet.  Å kjøpe grafiske tjenester av en Trykt i Norge-bedrift er et verdifullt bidrag til ditt lokale næringsliv.

Ved å bruke de lokale grafiske bedriftene bidrar du til å beholde lokale arbeidsplasser. Med Trykt i Norge-merket på ditt produkt, viser du kunder og ansatte at du setter pris på godt norsk håndverk og tar samfunnsansvar ved å velge norsk. Du kan samtidig være trygg på at bedriften virkelig kan faget sitt; design, trykking og ferdiggjøring.

En bonus er at du slipper mulige språklige og kulturelle utfordringer og misforståelser.

– Vi satser på at vår tilknytning til NHO-fellesskapet kan bidra til at vi kan beholde vår verdifulle kompetanse og sikre de mange lokale arbeidsplassene i vår bransje, understreker Jøran Aulin-Jansson.

Grafisk Bransjeforening er en del av Norsk Industri, den største landsforeningen i NHO-fellesskapet. Foreningen er til for grafiske bedrifter, trykkerier, kommunikasjonsbedrifter, designbyråer og bedrifter som produserer skilt, dekor og emballasje.

Trykt i Norge

Vær bevisst, velg lokalt, velg et norsk trykkeri!