Norsk Industri

Innhold

Turistforeningen velger Ålgård Offset fremfor Polen

Aktuelt, Grafisk

Publisert

Magasinet Fjell og Vidde fotografert på fjellet

Magasinet "Fjell og Vidde" trykkes av Ålgård Offset. Foto: Marius Dalsæg Sætre / DNT

Den Norske Turistforening (DNT) flytter trykkingen av magasinet "Fjell og Vidde" fra Polen til Ålgård Offset. Resultatet er mer enn halvert klimagassutslipp.

DNT ga konsulentselskapet Endrava i oppdrag om å finne det mest klimavennlige alternativet for trykkingen av det populære magasinet. Trykking i Norge var uten tvil det beste alternativet.

Utgangspunktet var dette: Det går med 237,6 tonn papir per år på å gi ut magasinet "Fjell og Vidde" seks ganger. Opplaget er 180.000. Hvert magasin veier 220 gram. Papiret til magasinet ble frem til i år fraktet fra Finland til Tyskland og videre på lastebil og noe ferje til trykkeriet i Polen. Ruten er på cirka 2561 kilometer. Deretter ble 180.000 blader fraktet cirka 1270 kilometer til Oslo med lastebil og ferje. Så ventet distribusjon fra Oslo til leserne i hele Norge. Beregnet utslipp i denne verdikjeden totalt er på 249 tonn CO₂ per år.

Regnestykket ble langt bedre ved valg av Ålgård Offset. Her ble det totale utslippet beregnet til 105,1 tonn CO₂ per år, papirtransport fra Sverige inkludert.

– Det viktigste for oss er ikke om kuttene reduseres 52 eller 64 prosent, men at sunn logikk og analysen viser at dette kutter utslipp betydelig, sier Trygve Sunde Kolderup, seksjonsleder for naturforvaltning og bærekraft i DNT.

Sunde Kolderup legger til at kostnadene ved å trykke i Norge er på omtrent samme nivå som i Polen, godt hjulpet av en mer gunstig valutakurs og en lettere papirtype.

Gaute Jakobsen, driftssjef hos Ålgård Offset, sier til Stavanger Aftenblad at klimabevisstheten er voksende hos kundene. Klima er et salgsargument.

Mye av det Ålgård Offset produserer blir sendt med jernbane, den mest klimavennlige transportløsningen.

Ålgård Offset er landets største rotasjonstrykkeri og medlem av Grafisk bransjeforening i Norsk Industri. Ålgård er en del av bransjeforeningens Trykt i Norge-kampanje.

Trykt i Norge

Vær bevisst, velg lokalt, velg et norsk trykkeri!