Trykt i Norge skaper tillit

Aktuelt, Grafisk

Publisert

Trykt i Norge-merket får stadig større oppmerksomhet. Søkeoptimalisering, displayannonser og YouTube-videoer har gitt meget gode resultater gjennom årets ti første måneder. I tillegg har kampanjen motivert 16 grafiske bedrifter til å bli medlem av Grafisk bransjeforening.

Det er første gang på mange år at bransjeforeningen kan vise til en medlemsøkning.

- Vi er kanskje ikke flinke nok til å feire, men med alt Grafisk bransjeforening har fått til med Trykt i Norge-kampanjen, er det all grunn til å feire, sa Lene Syvertsen Olsson, daglig ledere i byrået Fjuz som har utformet og gjennomfører Trykt i Norge-kampanjen i samarbeid med bransjeforeningen.

Trykt i Norge skal skape entusiasme rundt det å trykke i Norge. Målet er å redusere importen av trykksaker, og påvirke trykksak-kjøpere til å handle lokalt. Det handler om å skape tillit i markedet for grafisk bransje i Norge.

Det importeres trykksaker til landet for nær fire milliarder kroner.  Klarer bransjen å ta tilbake noen promille av disse oppdragene, har det stor betydning for bedriftenes inntektsgrunnlag. Kampanjen er absolutt det viktigste bransjeforeningen har gjort, og blir videreført også i 2022.

Styreleder Jøran Aulin-Jansson oppfordret medlemmene på årets landsmøte til aktivt bruke merket i samtaler med kundene og i egen markedsføring. Det var flere bedriftsledere på landsmøtet som fortale om gode erfaringer med kunder som ønsker å benytte Trykt i Norge-merket på sine trykksaker.

I perioden januar-oktober hadde Trykt i Norge 144000 visninger på Google Søk- med 4248 konverteringer. Google Display ga hele 2,2 visninger i perioden og videoene på YouTube ble sett 54 000 ganger. Facebook-tallene er også gode, med over 1 million visninger.  

Lene Syvertsen Olsson kunne legge fram gode tall for Trykt i Norge på årets landsmøte