Norsk Industri

Innhold

Tore Johan Sivertsen er død

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

Det er med stor sorg vi har mottatt meldingen om at Tore Johan Sivertsen døde lørdag 10. juni etter en tids sykdom. Tore var æresmedlem i Grafisk bransjeforening og en av de mest fremtredende aktørene i grafisk industri. Les vår nekrolog.

Tore bisettes i Nordstrand kirke, tirsdag 20. juni kl. 14.00

Tore Johan Sivertsen

Tore Johan Sivertsen gikk bort den 10. juni på Lovisenberg sykehus nær 72 år gammel.

En kreftdiagnose krevde til slutt hans liv og Tore måtte gi tapt for døden.  Samtidig skapte dette et stort savn og en dyp sorg hos oss om har arbeidet med Tore og kjent ham godt gjennom mange år. En strålende industrileder og en hedersmann på en lang rekke områder har forlatt oss.

Tore var utdannet innenfor de grafiske fag og med tilleggsutdanning fra BI. Etter læretid på Bergens Tidende Flyttet han til Oslo for å arbeide på Bechs trykkeri.

I 1976 startet Tore sin egen virksomhet, GAN Grafisk AS. En virksomhet som gjennom høy kundeservice, god lønnsomhet og sterk utvikling kom til å prege bransjen på flere måter i de påfølgende år.

Tore Sivertsen var også med på etableringen av Norprint Rotasjon AS i Stavanger i 1994. Dermed var han aktiv på ytterligere teknologiske plattformer.

Den tradisjonelle grafiske virksomheten ble utvidet med eget digitalt medieselskap allerede i 1996 når GAN Media ble etablert. Få år senere ble GAN Forlag etablert i 1999.

I 2007 gikk hele Gan Gruppen inn i en ny og kraftfull konstellasjon, 07 Media AS.

Vi opplevde Tore som en meget dyktig og visjonær leder for sine virksomheter med tydelige tanker om fremtiden samtidig som han besitter en  sterk bakkekontakt og meget god kontakt med alle sine ansatte. Tore Sivertsen var en meget avholdt leder.

Han var en lang periode også leder for den grafiske landsforeningen i Norge og deltok derigjennom i en lang rekke nordiske møter samtidig som han satte varige spor etter seg i NHO sitt hovedstyre.

På bakgrunn både av sin virksomhet som leder og på grunn av sine menneskelige egenskaper, ble Tore meget fortjent utnevnt til æresmedlem i den grafiske bransjeforening i Norge. En tittel han har innehatt i mange år.

Vi som står tilbake savner Tore både som leder, menneske og ikke minst som venn. Hans tilstedeværelse, hans raushet og omtanke ble høyt vurdert av oss alle!

Våre beste tanker går nå til hans kone Bente og til barn og barnebarn som savner en varm og engasjert mann, far og bestefar.

 

Magnus Thorkildsen

Hans Petter Melsbøe

Jan Erik Pettersen

Dag Gunnar Jacobsen

Håvard Grjotheim