To nye æresmedlemmer i Grafisk Bransjeforening

Publisert

To blide menn med blomster

Æredsmedlem Jan Erik Pettersen (tv) sammen med Jøran Aulin-Jansson (tidligere styreleder Grafisk bransjeforening). Foto: Norsk Industri

Generalforsamlingen i Grafisk bransjeforening har utnevnt Jan Erik Pettersen og Knut Helge Lundeby til æresmedlemmer i foreningen.

To hedersmenn som har utmerket seg, hver på sin måte, i arbeidet for å videreutvikle grafisk bransje.

Jan Erik Pettersen etablerte i 1984 Norges første miljøtrykkeri. Takket være en tydelig innsats innen miljø og bærekraft, ble Grøset Trykk en foregangsbedrift i vår bransje. Grøset ble også kåret til Oslos mest miljøvennlige bedrift. I 2019 fusjonerte Grøset med Merkur Grafisk. Jan Erik har vært leder av Osloforeningen og leder av hovedforeningen, og er i dag leder av foreningens seniorgruppe.

Portrett av Knut Helge Lundeby

Knut Helge Lundeby. Foto: Smaalenenes Avis

Knut Helge Lundeby var inntil nylig leder av familiebedriften Lundebygruppen, et ansvar han arvet fra sin far i 1974. Knut Helge har i alle år arbeidet for å bedre vilkårene for grafisk bransje og for bokbinderne spesielt. Han har i årtier vært medlem av forhandlingsutvalget som legger premissene for arbeidsgiversidens tilbud i lønnsoppgjørene. Lundebygruppen har i hans tid som leder vært gjennom betydelige endringer, et arbeid sønnen Helge Gabriel Lundeby fører videre.

Ærsmedlemskapene ble annonsert til stående applaus. Jan Erik Pettersen var tilstede, mens Knut Helge Lundeby deltok digitalt på storskjerm.

Hele bransjen gratulerer! Foreningen har fra tidligere ytterligere ett æresmedlem, Håvard Grjotheim.