Norsk Industri

Innhold

Syv grunner til å sende ut kundemagasiner

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

I Print Power- magasinet som utkommer to ganger i året finner du gode tips og ideer til hvordan og hvorfor benytte papirbasert kommunikasjon og markedsføring.

Her er syv råd om kundemagasiner

Øyeblikket
Det er ingenting som den solide følelsen av et magasin. Det er lett å ta med overalt, tilgjengelig og med preg av det lille ekstra. Det skaper eierskap og engasjement hos leseren i en og samme pakke. 

Engasjement
Magasiner er det mest effektive mediet når det gjelder å engasjere, underholde og informere, samtidig som det understreker en merkevareidentitet.

Treffer målgruppen
Et kundemagasin har et allsidig innhold og har derfor et stort nedslagsfelt. Det tiltrekker seg oppmerksomhet fra både segmenterte grupper og det
brede markedet.

Effektivt
Målte resultater viser at kunde- magasiner leverer noen av de beste responstall. Trykk gir et godt grunnlag for målinger, med konkrete tall for oppmerksomhet rundt merkevaren og ROI kun få dager etter magasinutgivelse.

Lojalitet
Et av de viktigste argumentene for å lansere et kundemagasin er økt kundelojalitet, der merkevaren oppnår fokus og kvalitetstid med kunden over lengre tid.

Underholdning
Et kundemagasin bygger tillit hos kunden fordi du som merkevareleverandør tilbyr godt innhold til en liten eller ingen kostnad. Med økt underholdningsverdi oppnår du full oppmerksomhet fra kunden.

Dybdeinnhold
Trykk er et unikt medium for formidling av komplisert innhold eller budskap. Hvis du har behov for detaljerte forklaringer, vil et kundemagasin gi rikelige og omfattende muligheter.