Skreddersydd hos Skipnes

Aktuelt, Grafisk

Publisert

Bedriftbesøk hos Skipnes Kommunikasjon

«Stavanger-benken» drøfter bransjen med Geir Hagen under omvisningen på Skipnes. Foto: Norsk Industri

Tiden har langt fra stått stille i den grafiske bedriften Skipnes Kommunikasjon i Trondheim. Det kan alle landsmøtedeltakerne i Grafisk bransjeforening underskrive på. Daglig leder Geir Hagen inviterte alle til en presentasjon og omvisning i det flunkende nye hovedkvarteret på Heimdal.

Bygget ligger på en vakkert planert tomt med politiet som nærmeste nabo. Hvert rom er nøye planlagt etter funksjon. I 2. etasje er det kundemottak, design- og kommunikasjonstjenester og administrasjon/økonomi. I hele 1. etasje er det produksjon og lager. Det er nytt lagerhotell- og distribusjonstjenester. Høyt under taket, godt lys og god plass. Det var en tydelig stolt stab som tok oss rundt i bygget.

Bedriftbesøk hos Skipnes Kommunikasjon

Geir Hagen og Skipnes Kommunikasjon fikk besøk av landsmøtet i Grafisk bransjeforening. Foto: Norsk Industri

Betydelig investering

I produksjonen er det investert for mellom kr. 25-30 millioner. Skipnes har fått en ny og større trykkemaskin med UV-LED teknologi som både er mer bærekraftig og gir høyere kvalitet. Offsetpressen det mest overraskende i det nye bygget.

- Vi har sagt mange ganger at dette er siste offsetpressen vi kjøper. Men ser vi til de siste 20 årene, så har offset endret seg mer enn digital teknologi. Sistnevnte har nesten ikke utviklet seg mens offset har nærmet seg digitalt i inntagningstid. Og når trykkplatene vel er i maskinen så er det store volumer som kan produseres på kort tid. Vi har kjøpt en ny Ryobi 64 x 92 cm åttefargers presse fra Grafisk Kompani. Normalt skal vi kjøre 4+4 farger. Alt som på noe vis er spesialtrykk skal vi sette ut til andre. Vi har siden 2009 hatt en Ryobi for halvparten så store ark og den har gått som en klokke. Nå fordobler vi kapasiteten, forteller Geir Hagen i et intervju med Sign&Print.

Bedriften har også utvidet med en ny og mer effektiv liminnbindingslinje som vil møte den økte etterspørselen etter limte bøker. I tillegg til investeringer i annet produksjonsutstyr som gjør bedriften mindre avhengig av underleverandører.

Tidligere i år solgte Skipnes sin etikett-divisjon til Ettiketto. Det gjør det mulig for bedriften å satse fullt og helt på kjernevirksomheten i Skipnes Kommunikasjon.

Trykkeri-samarbeid

Skipnes har også tatt initiativet til Trykkeri.no som samler lokale trykkerier til en felles kjede. Medlemmene bruker Skipnes på en større andel av offset-omsetningen. På hjemmesiden trykkeri.no er det registrert 10 medlemmer av kjeden.

Slik beskrives bakgrunnen for etableringen av Trykkeri.no på hjemmesiden:

«Konkurransen mot utenlandske aktører og større norske enheter har økt de siste årene. Det kreves økonomiske muskler for å holde seg oppdatert og kunne investere i nytt produksjonsutstyr, samt være sertifisert på de ulike miljøkrav. Det er med andre ord tungt å drive alene i en grafisk bransje som stadig blir utfordret av ny teknologi og større konkurranse. Målet med samarbeidet i trykkerikjeden er at medlemsbedriftene fortsatt skal kunne være levedyktig og opprettholde arbeidsplasser. For å få til dette vil de få tilgang til flere produkter og tjenester, felles annonsering, kurs og faglig utveksling, miljøsertifiseringer på sine trykksaker, dra fordel av felles innkjøpsordninger og få et redusert investeringsbehov».