Norsk Industri

Innhold

Skipnes skaper ringer i vannet

Aktuelt, HMS og IA, Grafisk bransjeforening

Publisert

Skipnes kommunikasjon AS i Trondheim har gjort seg bemerket i Ringer i Vannet-arbeidet for å ha rekruttert en dyktig medarbeider via prosjektet.

Medarbeideren har vært i praksis siden april. Dette ble behørig feiret med kake og diplom sammen med daglig leder Geir Hagen og produksjonsleder John Olav Leinan. 

Kirsti Kildahl Johansen fra arbeid og inkluderingsbedriften Stavne Arbeid og Kompetanse er svært fornøyd med prosessen og bedriftens inkluderingsvilje. Som i mange andre bedrifter var det i utgangspunktet ingen ledige stillinger, men dette endret seg i løpet av perioden kandidaten var i praksis.

Ringer i Vannet er en Rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter. Ringer i Vannet er NHO-fellesskapets svar på delmål 2 i IA-avtalen. Over 100 av Norsk Industris medlemsbedrifter har tegnet avtale med Ringer i Vannet prosjektet.