Norsk Industri

Innhold

Profesjonelt, effektivt – men koronapreget

Aktuelt, Grafisk

Publisert

Generalforsamling grafisk bransjeforening 2020 - med covid-19-avstand

Generalforsamling Grafisk bransjeforening 2020 - med covid-19-avstand. Foto: Norsk Industri

Grafisk bransjeforening gjennomførte sin generalforsamling 2. september hvor halvparten av deltagerne var fysisk til stede og halvparten deltok digitalt. Styreleder Jøran Aulin-Jansson ledet møte.

Grafisk industri er hardt rammet av koronakrisen. Ordreinngangen ble alvorlig redusert da Norge stengte. Situasjonen har bedret seg noe etter sommerferien, men situasjonen er fortsatt vanskelig for mange bedrifter. Enkelte bedrifter har sett muligheten til å produsere smittevernmateriell. Det har lettet deres situasjon.

Knut E. Sunde fra Norsk Industri tok for seg den økonomiske utviklingen under denne pandemien og hvordan han ser på utviklingen videre.

Kompensasjonsordningen som har hjulpet mange i perioden mars – august opphører, og det vil være alvorlig for bransjer. Men hva slags tiltak fra det offentlige kan hjelpe grafiske bedrifter gjennom krisen? Muligheten for direkte økonomisk støtte er liten. Sunde mente det var lettere for bransjen å oppnå økonomiske bidrag til lærlinger, opplæringspakker og spesielt omstillingsprosesser.

Den viktige liberaliseringen av permitteringsverket som Norsk Industri har arbeidet for er også noe som kommer bransjen til nytte.

Nullrente eller lav rente fra Norges Bank vil ved vare i overskuelig fremtid. For noen vil også regjeringens tiltak for kutt og utsettelse av skatter og avgifter være positivt.

- Vi vil fremover fortsatt se en del bransjer på sparebluss, sa Knut E. Sunde. På grunn av smitteutviklingen internasjonalt vil det mest sannsynlig bli lavkonjunktur i en periode.

Trykt i Norge

Lene Syvertsen Olsson fra Fjuz ga status for Trykt i Norge- kampanjen. Det har vært stor aktivitet i første halvår med displayannonser i en rekke medier og søkeoptimalisering. Kampanjen har gitt bransjeforeningen flere nye medlemmer, og det er bygget opp en hjemmeside og facebookside hvor medlemmer og kunder kan hente informasjon om hva den enkelte bedrift kan tilby av tjenester og mulighetene til å benytte Trykt i Norge-merket. (se egen sak i nyhetsbrevet)

Aktiviteter

Det ble redegjort for gjennomførte aktiviteter i bransjeforening og det er klart at satsningen på Trykt i Norge veier tyngst. Ung i Grafisk har gjenopptatt virksomheten, en innovasjonspris ble utdelt første gang i fjor og skal deles ut igjen på landsmøtet i Bergen neste år. Foreningen har engasjert seg i praksisen ved offentlige innkjøp gjennom NHO.

Partnerskap med Two Sides er inngått, foreningen har fortsatt sitt engasjement i Intergraf, og det blir med jevne mellomrom sendt ut nyhetsbrev fra administrasjonen og den grafiske informasjonskilden Grafkom.

Endret kontingent

Generalforsamlingen vedtok enstemmig endringer i kontingenten til 1,5 promille opp til lønnsmasse på 12,5 millioner kroner og 0,1 promille av resterende lønnsmasse.

 (Som et ekstraordinært tiltak i 2020 vedtok bransjen på den ekstraordinære Generalforsamlingen 27. mai å halvere kontingenten i 2020).

Etter valgene har bransjen følgende styre og valgkomité:

Styret:
Jøran Aulin-Jansson (gjenvalg) Jansson & Bjelke, leder
Henrik Hartberg (gjenvalg) 07 Media, nestleder
Kjetil Sjøeng (ikke på valg) Merkur
Tore Jørgen Slettahjell (ikke på valg) Skipnes kommunikasjon 
Lene Syvertsen Olsson (gjenvalg) Fjuz Kommunikasjon  
Morten Gunnarshaug (gjenvalg) Gunnarshaug Trykkeri  
Inger Marie Spange, (ny) Storybold Reklamebyrå

Varamedlemmer:
Daniel Hauksson, (ny) Zoom
Thomas Erichsen, (ny) Bodoni

Valgkomité:
Rune Løberg (leder), BK Grafiske
Ole Strand, Fagtrykk
Sturla Fossum, Lundblad Media
Gaute Jacobsen, Ålgård Offset
Elin Margrethe Hanssen, Bokbinderiet Johnsen

Valgkomiteens leder Rune Løberg presenterer nytt styremedlem i Grafisk bransjeforening

Valgkomiteens leder Rune Løberg presenterer nytt styremedlem i Grafisk bransjeforening. Foto: Norsk Industri.