Produksjonsutvikling for trykking

Aktuelt, Grafisk

Publisert

Produksjon i trykkeribransjen, 2017-2020, sesongjustert. Kilde: SSB (år 2005=100)

Her finner du en oversikt over produksjonsutvikling for trykking de siste årene.

Ingen tvil om at grafiske virksomheter raskt ble rammet av nedstengningen av samfunnet da koronapandemien slo til for fullt i mars 2020. Det ble et betydelig fall i produksjonen og fortsatt lav aktivitet frem til august måned. Merk at grafen også inkluderer avistrykkeriene og at avispapirforbruket har hatt en nedgang på 20 prosent i 2020.