Norsk Industri

Innhold

Print gjør comeback

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

På fremtidsseminaret Grafisk 2018 på NTNU Gjøvik hadde vi besøk av Geir Hagen. Han registrerer at 20 år inn i den digitale revolusjonens tidsalder gjør print sitt comeback.

30 grafiske ledere og ansatte samt 25 studenter fra NTNU Gjøvik var samlet over to dager for å drøfte trender og muligheter for utviklingen av grafisk bransje i årene som kommer. Et seminar i regi av Grafisk bransjeforening, Fellesforbundet og Grafisk Utdanningsfond. IGM var teknisk arrangør og NTNU Gjøvik vertskap.

–Vi må ikke bli perspektivløse. Tradisjonelle tjenester og produkter blir ikke plutselig borte, sier Geir Hagen i Skipnes Kommunikasjon.

Det mangler ikke på utfordringer

En av de største truslene for bransjen fremover er markedskraften til Google og Facebook – og ikke minst myten om at digitale kanaler og digitalisering er det eneste saliggjørende når det gjelder kommunikasjon.

Hva skal grafisk bransje gjøre for å møte disse utfordringene?

-Vi trenger fagfolk som kan drive grafisk bransje fremover der vi bør bli bedre. Teknologien gir oss bedre maskiner og utstyr som gjør at vi kan investere i bedre og mer effektivt trykkutstyr, digitalt eller tradisjonelle trykkteknologier. Vi får bedre og billigere utstyr for ferdiggjøring som gjør oss i stand til å tilby bedre og billigere produkter, sa Geir Hangen og la til; Vi trenger færre produksjonshender, men de neste årene er ikke robotløsningen. Norge har allerede høy produktivitet.

Det ble også sagt at Grafisk bransje må forstå kundene sine bedre, og blie bedre selgere. Dessuten må det bygges digitale løsninger for å gjøre det enklere for kundene å kjøpe produkter fra grafiske bedrifter.

Et kompetanseløft må komme

–Vi trenger grafisk IT-kompetanse, og kompetanse med større fokus på trykt kommunikasjon i kombinasjon med digital kommunikasjon. Vi treger fagutdannede i det grafiske produksjonsmiljøet- og ikke minst salgs- og markedskunnskap, sa Hagen.

Trykksakmarkedet er i vekst.  Et eksempel er grafisk industri i USA som de siste 24 månedene har vokst seg større hver eneste måned. I dag er det dobbelt så mange som jobber i trykkerier som hos McDonalds. Grafisk industri i verden er i dag 50 ganger større enn musikkindustrien.