Norsk Industri

Innhold

Posten, grafisk og Lahlum

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

Foto: Norsk Industri

Iført verneutstyr fra topp til tå og 4000 skritt tilbakelagt på en halvtime fikk første fagdag på landsmøtet til Grafisk bransjeforening en noe annerledes form. De over 70 delegatene fikk omvisning på Postens Østlandsterminal og ble imponert over en av verdens mest moderne sorteringsterminaler for post. Trender, utfordringer og muligheter for grafisk bransje var en rød tråd i det faglige programmet.

 

Besøk på Posten. Foto: Norsk Industri

Deltagerne fikk et innblikk i hvordan Posten skal tilpasse seg et meget dramatisk fall i adressert post. En omlegging av distribusjonen i løpet av 2020 er møtt med bekymring i grafisk bransje, som på mange områder har vært avhengig av Postens tjenester. Spesielt uadresserte kampanjer er særlig utsatt for kutt i antallet distribusjonsdager, men Postens avdelingsdirektør for verdikjedeutvikling skisserte muligheter for anbudsløsninger eller tilleggstjenester.

Landsmøtet i Grafisk bransjeforening la opp til et bredt, spennende fagprogram. Første dag ble tilbragt på Østlandsterminalen.

Teknologi-tempo

Cecilie Staude. Foto: Norsk Industri

Høyskolelektor (BI) Cecilie Staude analyserte trender i markedsføring og sosiale medier. – Nye teknologiske løsninger introduseres på markedet i et tempo som grafisk bransje aldri tidligere har opplevd, sa Cecilie Staude, og stilte noen sentrale spørsmål.

Har ledelsen nok innsikt i egen virksomhet til å forstå hvilke problemer teknologien kan løse, før man velger hvilke tiltak som skal gjennomføres? Det er også viktig at bedriftens faktiske konkurransesituasjon blir forstått, og at styret er bevisst sin rolle.

Varehandel i endring

Fremtidens handel vil være preget av endringer i teknologi, konsumentadferd og demografi.

Lars Hoel. Foto: Norsk Industri

- Vi kan vente oss store strukturelle endringer i varehandelen, med endrede kundepreferanser og handlemønstre. Vi ser at internasjonale. Nettbaserte aktører tar andeler. Varehandelen blir mer globalisert, sa seniorkonsulent Lars Hoel i Prodo. Han tegnet et bilde med færre og større butikker, færre sysselsatte, vekst i digitale kanaler. Kjøpesentra vil få nytt innhold, mens produsentene tar kontroll over egen verdikjede.

Hva vil det bety for grafisk bransje?

- En av utfordringene for grafisk bransje fremover er at de vil møte beslutningstakere med et digitalt mindset". Dessuten har trykk land levetid som gir liten fleksibilitet med hensyn til endring av priser osv., sa Lars Hoel, men la til at print og tradisjonelle medier fremdeles er en bra kanal for å bygge merkevare, men blir i noen tilfeller valgt bort på bekostning av kortsiktighet og taktisk markedsføring. Kundeavisene er også digitale. Det samme gjelder enkle brosjyrer som er blitt med digitale beskrivelser.

Kommunikasjonsbehovet i varehandelen blir ikke mindre fremover. – For mange lavprisaktører er uadressert reklame fremdeles det viktigste kampanjeelementet, og mange mener at inspirasjon er best på trykk., sa Lars Hoel som anbefalte grafiske bedrifter å sette søkelys på sluttkundeinnsikt, målinger og effekter for å fremme kundeavisen.

-Alt kan ikke erstattes av digital kommunikasjon. Hvorfor ikke se på mulighetene i digital til analog. Jeg emner grafisk bransje bør bli mer proaktive, komme med forslag, tester og aktiv bidra til å forbedre kundenes markedskommunikasjon. Finn nye lønnsomme forretningsområder, sa Hoel.

Historiker og forfatter Hans Olav Lahlum. Foto: Norsk Industri

Vår historie

Det blir aldri feil å lytte til historiker og forfatter Hans Olav Lahlum. For oss i grafisk tok han et dypdykk i hurtigtogsfart gjennom vår historiske utvikling fra tusenårs-tallet frem til i dag. Han krydrer fakta med utrolig morsomme anekdoter og refleksjoner. En fin opplevelse før vi gikk til årets festmiddag på konferansehotellet Clarion The Hub.

Lørdagen var direktør Knut Sunde fra Norsk Industri på plass med den årlige gjennomgangen av norsk og internasjonal økonomi. Alltid et populært innslag. Ellers kan nevnes utdelingen av Innovasjonsprisen 2019, presentasjon av LO Media, initiativet Ung i Grafisk, planene for Trykt i Norge. – merket, samt bedriftspresentasjoner fra daglig leder Eirik Bergh i Skanem Stavanger og daglig leder Kjetil Sjøeng i Merkur Grafisk.

Landsmøtet ble avrundet med en inspirasjonsrunde fra Jan Fredrik Karlsen, besøk på Kjakan-museet på Akershus festning og en uformell middag på Vippa.