Norsk Industri

Innhold

Papirprisene øker igjen fra 27. april

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

I Norden og verden for øvrig øker papirprisene med rundt 8-9 prosent i april. Antalis har varslet sine kunder om prisjusteringer på papir og kartong i grafiske kvaliteter, kontorpapir, samt på utvalgte produkter i emballasje- og storformatsortimentet. Prisøkningen vil være på 5-9 prosent og vil gjelde fra 27. april.

Antalis skriver at produsentene opplever fortsatt betydelig stigende råvarekostnader. Etterspørselen oppleves som sterk og de aller fleste produsentene utnytter sin produksjonskapasitet fullt ut. Det asiatiske papirmarkedet importerer mer fra Europa, noe som setter vårt marked under ekstra press. Den økte importen skyldes blant annet redusert produksjon i Asia, av miljøhensyn.

- Med ovennevnte som begrunnelse, har våre leverandører nå varslet ytterligere prisøkninger. Økningene som varsles er globale, for hele Europa og de oversjøiske markedene, og er således ikke særskilte for det norske marked, melder Antalis.