Norsk Industri

Innhold

Øst gikk digitalt

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

Grafisk øst digitalt møte

Årsmøteforsamlingen på Teams-plattformen. Gjennomføringen av årsmøtet gikk etter planen. Foto: Pål Stensaas / Norsk Industri

Hele styret i Grafisk bransjeforening Øst med leder Helge Gabriel Lundeby i spissen ble gjenvalgt på et annerledes årsmøte 12. november.

På grunn av korona-situasjonen ble fagseminaret og årsmøtet hos BK Grafisk avlyst, og årsmøtet avviket digitalt. 10 medlemsbedrifter deltok.

Styreleder satt på sitt kontor i Lundeby & Co sammen med styresekretær Pål Stensaas, Knut Helge Lundeby og Thomas Bratli fra Lundeby-ledelsen.  Gjennomføringen gikk etter planen, men det var noe hektisk aktivitet noen minutter før årsmøtet ble åpnet: Strømbrudd. Det ble fikset og vi var i gang.

På grunn av smittesituasjonen er alle arrangementer i 2020 avlyst.

- Vi har ikke hatt den tradisjonelle båtturen sammen med Det Grafiske Selskap, og vi måtte kutte ut møtet på BK i Sandefjord med tilhørende julemiddag i Tønsberg. Jeg håper det blir muligheter for å treffes fysisk i 2021, sa styreleder Helge Gabriel Lundeby og ønsket medlemmene alt vel gjennom denne krisen.

Alle årsmøtesakene ble tatt til etterretning. Distriktsforeningen er den største i bransjeforeningen med 51 medlemmer.  Det er komme til hele 14 nye medlemmer siden årsmøtet i 2019. Trykt i Norge- kampanjen har hatt sitt å si for økt interesse for bransjeforeningen.

Her er det gjenvalgte styret:

  • Helge Gabriel Lundeby, Lundeby Bokbinderi, leder
  • Lars Christoffersen, HG Media, nestleder
  • Elin Hansen, Bokbinderi Johnsen                            
  • Daniel Hauksson, Zoom Grafisk                               
  • Anita Frøland Stølen, Andvord Grafisk                 
  • Vidar Elfving, Julius & Ørenberg                            
  • Joe Magnus Ottesen, Rolf Ottesen Grafisk produksjon, varamedlem

Grafisk bransjeforening har en god økonomisk situasjon med mer enn fem millioner kroner på bok.

Grafisk øst digitalt møte

Årsmøtesentralen: Øst-årsmøtet ble ledet fra kontoret til Helge G. Lundeby. Fra venstre Thomas Bratli, Knut Helge Lundeby og styreleder Helge. Foto: Pål Stensaas / Norsk Industri