Norsk Industri

Innhold

Oslo: Industrifiendtlig eiendomsskatt

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

Bransjesjef Magnus Thorkildsen

Oslo innførte fra 2017 eiendomsskatt på næringseiendom, maskiner og faste installasjoner. Det har fått store økonomiske konsekvenser for flere av medlemmene i Grafisk bransjeforening, etter besøk av kommunens takstmann. – For flere grafiske bedrifter er det snakk om et sekssifret beløp i skatt, sier bransjesjef Magnus Thorkildsen.

Noen kommuner har i noen år praktisert eiendomsskatt på næringseiendom, maskiner og faste installasjoner, men i Oslo er den en realitet i år.

-Hvorfor betyr denne skatten en så stor belastning for den enkelte bedriften?

-Det er to grunner til at vi ikke er særlig begeistret for denne typen skattelegging. For det første møter bedriftene en takstmann uten særlig erfaring fra industrien – og det fører av og til feil fastsettelse av verdier og skattetakster. Det som er ille, er at skatten er direkte industrifiendtlig. Industrien må investere i ny teknologi for å kunne konkurrere. Denne form for skattlegging motarbeider investeringslysten, sier Thorkildsen.

-Hva gjør Grafisk bransjeforening med denne situasjonen?

-Vi arbeider sammen med Norsk Industri, som har arbeidet i flere år for å få fjernet eiendomsskatt på maskiner og faste installasjoner. Nå er det aktuelt å gjøre en ny innsats- nå også med eksempler fra grafisk industri.  Vi klarer nok ikke å få fjernet selve eiendomsskatten. Den er nå innført i et stort flertall av landets kommuner- Det er merskatten som kun rammer industrien, ved at industriens maskiner beskattes som vi reagerer på. For mange industribedrifter utgjør det en stor del av samlet eiendomsskatt.

-Har du håp om at dere klarer å bevege Oslo til å fjerne merskatten for industrien? 

-Vi gir oss ikke, selv om det er arbeidet i flere år med denne saken, uten at vi er kommet i mål. Godt rustet med nye eksempler på hvordan skatten slår ut mot industri og arbeidsplasser, håper vi at politikerne innser hvilken skade denne skaten gjør, understreker bransjesjefen.