Ønsker kunnskap på papir

Aktuelt, Grafisk

Publisert

Illustrasjonsbilde

Foto: AdobeStock

Under pandemien har tusenvis av skoleelever tilbrakt mange timer foran skjermen for digital undervisning. Nå tar elever til orde for å gjeninnføre kunnskap på papir – bøker.

I et innlegg i Bergens Tidende skriver Jenni Elvine Sandvik Brekke: «Jeg opplever det som at min generasjon er utsatt for et eksperiment. Vi er prøvekaniner, der både konsentrasjonen vår, læringsevnen vår og muligheten til å tenke langt frem blir spilt med.

Professor Anne Mangen fra lesesenteret ved Universitetet i Stavanger om hva som gir best resultat; lesning på papir eller digitalt. Foto: UiS

Nå som skolehverdagen begynner igjen, er det spesielt én ting jeg har hatt i tankene i sommer. Jeg har gruet meg til å begynne med de utallige antall timene foran skjermen. Noe som i hovedsak ikke er forårsaket av pandemien og hjemmeskole på Google Meet, men nettopp fordi alt av bøker og undervisning er blitt digitalisert etter reformen Fagfornyelsen. Jeg vil si at det har store konsekvenser for oss elever i timene, hverdagen og fremtiden.»

Det er interessant og viktig at ungdommen selv tar opp dette temaet. Mange skoler har helt droppet trykt informasjon og bøker, og har tatt iPad og andre digitale hjelpemidler i bruk i undervisningen.

Forholdet mellom digital og papirbasert lesning er ett av flere spennende tema på årets landsmøte i Grafisk bransjeforening i Bergen 21. til 23. oktober. Professor Anne Mangen fra lesesenteret ved Universitetet i Stavanger samtaler om Hva er best? Lesning på nett eller papir. Hvilken virkning har langvarig bruk av digitalt læremateriell på den enkelte elev?

Her er Jenni Elvine Sandvik Brekkes innlegg i Bergens Tidende