Norsk Industri

Innhold

Ole Strand, Fagtrykk ny styreleder

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

Daglig leder i Fagtrykk Trondheim AS, Ole Strand ble valgt til ny styreleder i Grafisk bransjeforening på generalforsamlingen i Stavanger 8. september. Rune Løberg, BK Grafisk ønsket ikke gjenvalg etter en periode.

-Vi står overfor store endringer i bransjen. Konsolideringen vil fortsette og er nødvendig. Jeg tror det blir færre, men bedre medlemsbedrifter. Bedrifter må endre seg og ta klare valg på hvordan de skal møte fremtiden, sier Ole Strand.

Den nyvalgte styrelederen har som ambisjon å opprettholde det aktivitetsnivået foreningen har i dag med samlinger og kurs, fremtidsseminar ved NTNU Gjøvik og landsmøtene.

 - Jeg tror våre prioriteringer må være å rekruttere nye hoder til bransjen. Vi må ta vare på elever fra videregående skole og fra NTNU Gjøvik som virkelig ønsker seg inn i vår bransje. Vi må også gjennomføre markedstiltak som gjør bransjen mer synlig. Vi må fortelle om hvilke produkter som vi i dag leverer fra medlemsbedriftene, sier Ole Strand. Han er optimistisk på vegne av bransjen.

- Det er mange lyspunkt, og vi har et bredt spekter av produkter og tjenester vi kan levere. Jeg synes det er gledelig å se at mange oppdrag er på vei hjem til Norge igjen. Det tror jeg blir en trend fremover. Vi håper nå at medlemsbedrifter/kunder ønsker å bruke merket «TRYKT I NORGE», kan kanskje bli litt oppmerksomhet i mediene rundt dette, sier styreleder Ole Strand.

Slik ble styrets sammensetning etter valgene:

Leder:                         Ole Strand, Fagtrykk Trondheim AS

Nestleder:                  Tom Norland, Ålgård Offset AS

Styremedlem:            Pål Lintho, Krona Trykk AS

Styremedlem:            Sturla Fossum, Lundblad Media AS

Styremedlem:            Henrik Hartberg, 07  Media AS

Styremedlem:            Kjetil Sjøeng, Merkur Grafisk AS

Vararepresentanter:

  • Morten Gunnarshaug, Gunnarshaug Trykkeri AS, 
  • Helge Gabriel Lundeby, Lundeby & Co,
  • Bokbinderi AS, 
  • Inger Marie Spange, 07 Moss AS. 
  • Kjetil Hovland, Digital Etikett AS