Norsk Industri

Innhold

Nye Asker Print AS

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

Haakon Arnesen AS og Asker Print AS fusjonerer og samlokaliserer i Asker under navnet Asker Print AS. Konsolideringen i grafisk bransje fortsetter.

Daglig leder i nye Asker Print AS er Kjell Morten Solheim, og styreleder er Per Arne Bottolfsen.

I generalforsamlingen 24. februar besluttet man å sette ned aksjekapitalen fra 1,2 mill. til 30.000 kroner. Nedsettelsesbeløpet ble brukt til å dekke tap med kr. 655.123,-, og resten, kr. 514.877,- ble avsatt til fond.

I 2015 var omsetningen i det tidligere Haakon Arnesen AS på 5,1 mill, og det ble et driftsoverskudd på 66.000 kroner. «Gamle» Asker Print AS hadde i 2016 et salg på 5,1 mill, og fikk et lite underskudd i driften med 2 tusen kroner.