NHO Arktis: Mange muligheter – store utfordringer

Publisert

Person som holder et foredrag

Vibeke Tannvik, rådgiver for NHO Arktis. Foto: Norsk Industri

I nordområdene møtes storpolitikken og lokalpolitikken og er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Samtidig handler det om å utvikle en landsdel, sa Vibeke Tannvik i NHO Arktis på fagdagen til Grafisk bransjeforening Nord.

Sikkerhet er for første gang på agendaen i næringslivet i Nord. Det er blitt en konkurranse om å være best på sikkerhet. - I det store bildet er 40 prosent av bedriftene i nord negative til fremtiden, viser en medlemsundersøkelse. Aktiviteten her i nord er foreløpig grei, men ingen tvil om at det globale bildet også påvirker oss, sa Tannvik. Hun holdt innlegg på fagdagen og årsmøtet til Grafisk bransjeforening Nord i Tromsø, 11. november 2022.

30000 nye arbeidsplasser

NHO Arktis har en målsetning om å skape over 30 000 nye arbeidsplasser innen 2030. Men, det er som ellers i landet er det mangel på kvalifisert arbeidskraft. I nord er det 9000 ubesatte stillinger. Tannvik nevnte at for eksempel flyp0lisene gjør det lite attraktivt å ta seg arbeide i nordområdene.

Det er et paradoks at Norge aldri før har utdannet flere mennesker enn i de ti siste årene. Likevel er kompetansegapet stort og økende.

- Det er et høyt antall personer som står utenfor arbeidslivet i dag (63000). Det er en stor, ubrukt ressurs. Inkludering i arbeidslivet er høyt prioritert hos oss, sa Tannvik.

Landsdelen er også utsatt for redusert befolkningsvekst. Til og med kompetansehovedstaden Tromsø opplever nedgang i befolkningstallet. I Alta er situasjonen annerledes. Her er det vekst i antall ungdommer. De har faktisk gått forbi Bodø.

Vibeke Tannvik skapte et meget positivt bilde av mulighetene for næringsvirksomhet i nord. Arktis er en unik nærings- og verdiskapingsregion, sa hun.

NHO Arktis har vel 2100 medlemsbedrifter med til sammen nærmere 25 000 årsverk pr januar 2022. Totalt omsetter bedriftene årlig for 46 milliarder kroner og leverer betydelig skatteinntekter til det offentlige, som finansierer våre velferdstjenester. Majoriteten av medlemmene er små og mellomstore bedrifter, med mindre enn 50 ansatte.

Området er rikt på naturressurser, og verdipotensialet i regionen er enormt. Anslag viser at mineralnæringen nasjonalt har verdier på 8000 milliarder kroner, og grønne mineraler er landsdelen rike på. Legges regjeringens sjømatambisjoner i bunn med verdier på 550 milliarder kroner innen 2050, vil denne næringen være en sentral vekstmotor i årene som kommer. Det samme gjelder energisektoren. Bare innen olje og gass forventes det de kommende årene en investering på 500 milliarder kroner i nord, og så kommer satsing på fornybar energi som allerede er betydelig.

Sjømat på topp

For Troms og Finnmark er det utvilsomt sjømat som er en av de viktigste næringene, der den utgjorde henholdsvis 90 og 85 % av vareeksporten (eksporttallene fra olje og gass tas ikke med i SSB sine statistikker). Næringen sysselsetter et betydelig antall. EØS avtalen og våre handelsavtaler er utvilsomt en at de viktigste rammebetingelsene for denne næringen. Disse sikrer bedriftene markedsadgang og muligheten til å selge sine varer til verdensmarkedet.

Reiselivsrekord

Reiselivsnæringen kan også vise til rekordhøy økning, og det er spesielt vinterturismen som blomstrer lengst i nord. Fra 2013 og fram til nå har turismen på landsbasis økt med 13,9 %, mens i samme periode har økningen i Troms vært på 39,4 % og Finnmark 23,3 %.