Mye usikkerhet om papirprisene

Publisert

Foto: Norsk Industri

Det som er sikkert, er at det er mye usikkerhet knyttet til prisutviklingen på papir. Nå gjelder bærekraft fremfor volum.

Direktør Leif -Arne Karlsen fra Arctic Paper ScanBaltic kunne ikke berolige deltakerne på våreminaret til Grafisk bransjeforening Øst med løfter om en prisnedgang etter en betydelig prisoppgang det siste året. Han kalte papirindustrien en truet dyreart. 

Det store paradigmeskiftet i fremtiden er at finpapirproduksjon må være bærekraftig. Det hadde ikke vært en reel prisøkning på 15-16 år, med betydelig overkapasitet, før kostnadsbildet endret seg totalt. Marginene er for små på finpapir. Flere maskiner er faset ut og denne utviklingen fortsetter.

- Vi har ingen fremtid hvis vi bare jager tonn. Hvis vi produserer for fullt, vil flere fabrikker falle fra, maskiner blir solgt. Vi jager lønnsomhet, sa Karlsen. Kapasiteten kommer ikke til å være fullt utnyttet frem mot 2024.

Han oppfatter markedet i Europa som svakt. Spørsmålet er hvor mye som kommer tilbake. Det positive i dette bildet er at boken står fortsatt sterkt.

- I dag kan alle sikkert skaffe seg papir- men mye usikkerhet er knyttet til fremtiden. Vi oppnådde lønnsomhet i fjor etter en brutal omstilling, og det blir mer omstilling, mer satsing på emballasje. Jeg tror ikke på økte priser de neste seks månedene. Men så har du situasjonen med svak norsk krone som kan påvirke dette. mener Karlsen.

Portrett