Norsk Industri

Innhold

Merkevarebygging i fremtidens handel

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

Nye e-handelsaktører og giganter som Amazon og Alibaba utfordrer både industrien og handelsaktørene. De tradisjonelle verdikjedene er i endring og samspillet mellom aktørene i verdikjedene må endres for å møte den nye hverdagen. Hvem vil lykkes best i det nye landskapet? Grafisk bransjeforening inviterer medlemmene til seminaret "Merkevarebygging i fremtidens handel" på Industri Futurum den 20. november.

Vi har satt sammen et program med varehandelskjeder/e-handelsaktører, norske designindustribedrifter og aktører med kunnskap om fremtiden. Aktørene kommer fra flere bransjer blant annet grafisk, byggevare, interiør- og møbel, sport, tekstil mv.

Mer om bakteppet

Handelen og kundene er ikke det den engang var og fremtiden innenfor dette området kan bli preget av store endringer. Allerede ser vi gamle aktører som endrer seg og nye som har kommet til. Rene netthandelsaktører tar markedsandeler raskt og mangfoldet av tilbydere i alle bransjer vokser. Det er sterk økning i digital investering og kompetanseheving innenfor både kjede- og leverandørindustrien, B2B og B2C. Selskap som ikke har klart å ta innover seg de store endringene de siste årene sliter og aktører som klarer å kombinere tradisjonell handel, digital handel og merkevarebygging lykkes godt.

Endringene drives av både økt etterspørsel, økt konkurranse, stadig mer krevende kunder, krav til kapitalavkastning og stadig raskere tempo i teknologiinnovasjon. Tradisjonell handel med etablerte kontaktpunkter erstattes av handel over de fleste kontaktpunkter kunden har med din bedrift. Den virtuelle og fysiske handelen smelter sammen. Vi hører om Disruption, Omnichannel, Kunstig intelligens, virtual Reality, Big Data, Internet of Things m.m. Uber, Amazon, Alibaba, Google m.fl. endrer tradisjonell handel og tradisjonelle strukturer/bransjer.

LES MER og meld deg på