Norsk Industri

Innhold

Mer miljøvennlig – holder ikke

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

Direktoratet for forvaltning og IKT (difi) går i samme fellen som en rekke andre store selskaper i Europa. De fremsetter påstander om at det er mer miljøvennlig å gå over til digital kommunikasjon.

I direktoratets tilfelle gjelder det et rundskriv til alle i Norge som ikke har opprettet digital postkasse.

Grafisk bransjeforening har gjort difi oppmerksom på at en rekke organisasjoner og selskaper har vært nødt til å endre sin argumentasjon for digitale tjenester på dette punktet.

Bransjeforeningen skriver:

"En digital postkasse kan sikkert bety reduserte kostnader – men hvordan er direktoratet kommet frem til at det er mer miljøvennlig enn det papirbaserte?

Flere store organisasjoner i USA og England har vært nødt til å fjerne denne formuleringen i argumentasjonen for å få publikum til å benytte seg av digitale tjenester. Det er beviselig ingen miljøgevinst ved å gå fra papir til digitalt.

Grafisk bransjeforening i Norsk Industri/NHO er en del av Print Power og TwoSides-initiativet. Vi arbeider for at papirbasert kommunikasjon skal ha sin naturlige plass i en stadig mer kompleks kommunikasjonsverden. Forsøk på å gjøre papir mer miljøfiendtlig enn digitale tjenester er basert på myter – ikke fakta og forskning.

Ved å legge til miljø-argumentet slik difi og en rekke andre offentlige og private institusjoner gjør, gjør man sysselsettingen i grafisk industri og tilliggende bransjer mer utsatt.

Vi håper difi- ledelsen vil ta dette til etterretning og fjerne miljøargumentet i sin argumentasjon overfor brukerne."

Nå venter Grafisk bransjeforening på et svar fra difi-ledelsen.

> Mer om Two Sides