Mediebedriftene slutter seg til Trykt i Norge

Aktuelt, Grafisk

Publisert

Mann som sitter ved en kontorpult og smiler

Jøran Aulin-Jansson styreleder i Grafisk bransjeforening

Grafisk bransjeforening og MBL (Mediebedriftene) har inngått avtale om deltagelse i Trykt i Norge-kampanjen. Det betyr at trykkerier som er medlemmer av MBL kan gjøre individuelle avtaler om å benytte Trykt i Norge-merket.

- Vi er veldig fornøyde med at Mediebedriftene åpner opp for at 20 trykkerimedlemmer nå kan delta i Trykt i Norge- kampanjen. Avtalen gir oss muligheten til å nå enda bredere ut med budskapet om å trykke lokalt og sikre sysselsettingen i grafisk bransje. Kampanjen har allerede gitt gode resultater, og det er en glede å se de mange trykksakkjøpere som står frem og står for noe. Det å øke bevisstheten om Trykt i Norge vil være en av de viktigste aktivitetene til Grafisk bransjeforening i mange år fremover, sier Jøran Aulin-Jansson, styreleder i Grafisk bransjeforening.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er mediebedriftenes bransje- og utgiverorganisasjon. MBL skal bidra til å styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten som grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn. MBL skal arbeide for gode og stabile betingelser som fremmer et mangfold av økonomisk sunne medier.

Organisasjonen teller 325 medlemmer, hvorav det er 185 avisbedrifter, 20 trykkerier, 30 distribusjonsselskaper, 12 fjernsynsselskaper, 7 annonsesamkjøringer, 14 konserner og driftsselskaper, 13 ukepresse, 12 multimedieselskaper, 2 pressebyråer og 1 reklamebyrå/mediebyråer, 4 radio. 25 selskaper kommer inn under kategorien annet.

Medlemsavisene representerer ca. 97 prosent av det totale avisopplaget. Mediebedriftene er medlem av NHO, og er den sentrale forhandlingspart i forhold til avisenes arbeidstagerorganisasjoner.