Lesing på papir gir best skoleresultater

Aktuelt, Grafisk

Publisert

Omfattende forskning viser en svært tydelig sammenheng mellom skoleresultater og lesing av bøker på papir. Professor Anne Mangen presenterte resultatene av forskningen på landsmøtet.

Professor Anne Mangen fra lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, har ledet et fire år langt europeisk forskningsprosjekt om hvordan digitaliseringen påvirker måten vi leser. Resultatene av forskningen ble presentert på landsmøtet til Grafisk bransjeforening i Bergen.

- Forskjellen i favør av papir har økt siden 2000. Skrolling har tydelig negativ effekt på leseforståelse. Evnen til dybdelesing svekkes ved digital lesing. Forskjellen i favør av papir er større med begrenset lesetid, sa Anne Mangen.

Anne Mangen

Professor Anne Mangen fra lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Foto: Norsk Industri.

Hun understreket hvor viktig lang-lesing er, fordi det utvikler og trener blant annet vokabular, leseferdigheter og forståelse av teksten. Lesing på papir gir økt fokus, konsentrasjon og kognitiv utholdenhet. Det styrker evnen til å følge komplekse tankerekker og resonnement.

10000 universitetsstudenter fra 21 land deltok i en undersøkelse som et ledd i forskningen.

- Hele 78 % av studentene foretrekker papir i stedet for digitalt når de leser i forbindelse med studiet. 82 % oppgir at de fokuserer best når de leser på papir og 72 % sier at de husker innholdet best når de har lest på papir, sa Anne Mangen.

Hun trakk frem Stavanger-deklarasjonen om lesingens fremtid: Elever bør lære strategier for å mestre dybdelesing og andre komplekse leseprosesser på digitale enheter. Videre er det viktig at skoler og skolebiblioteker fortsetter å motivere elever til å lese papirbøker og setter av tid til dette i opplæringen.

Lærere og andre pedagoger må gjøres oppmerksomme på at utskiftning av trykte bøker, papir og blyant til fordel for digitale teknologier i skolen ikke er et nøytralt valg. Hvis det ikke følges av grundig utviklede digitale læringsverktøy og - strategier, kan det føre til en tilbakegang i utviklingen av leseforståelse og ferdigheter i kritisk tenkning.