Norsk Industri

Innhold

Landsmøte utsatt til 2021

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

Bryggen i Bergen

Foto: AdobeStock

Grafisk bransjeforening har gjennomført en spørreundersøkelse om deltagelse på Landsmøte i år. Resultatet av denne viser at mange er i tvil om de har mulighet til å delta.

Det er ingen tvil om at korona-situasjonen har skapt usikkerhet og problemer for vår bransje, men, vi er optimister av natur. Det kommer bedre tider etter dette.

Styret i Grafisk bransjeforening har besluttet å utsette Landsmøtet i Bergen til september neste år. Da skal vi slå på stortromma og lage et landsmøteprogram som samler bransjen. Vi skal snakke om erfaringene våre etter denne krisen, og vi skal se fremover for en viktig, omstillingsdyktig næring. Og som vanlig hygge oss sammen i vakre omgivelser.

I tiden fremover skal vi med full styrke fortsette Trykt i Norge-kampanjen. Den får størst effekt når alle medlemmer bruker materiellet.

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I BERGEN I 2021