Norsk Industri

Innhold

Programmet "Konkurransekraft og vekst" - noe for din bedrift?

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

Flere av medlemmene deltok nylig på medlemsmøtet hvor Eirik Andreassen, ansvarlig for "Omstillingsmotor" i DigitalNorway, orienterte om programmet. Vi ønsker å sette opp kræsjkurs i innovasjon og digitalisering.

For å sette opp kurset i innovasjon og digitalisering for vår bransje må vi ha med totalt åtte bedrifter.

Bli med på orienteringsmøte

Vi har satt opp ett nytt informasjonsmøte slik at flere av medlemmene får mulighet til å vurdere om dette tilbudet er interessant!

Meld deg på Teams-møtet torsdag 3. desember kl 13.00

Hvordan kan bedrifter ta i bruk digital teknologi for å bli mer kundedrevet og for å utvikle nye forretningsmodeller? Dette er kjernen i utviklingsprogrammet "Konkurransekraft og vekst", som i løpet av to til tre arbeidsdager gir bedrifter et kræsjkurs i hvordan man kan jobbe med digitalisering og innovasjon og hvilke metoder man kan ta i bruk for å arbeide effektivt med dette.

Programmet er utviklet spesielt for små og mellomstore bedrifter og kan bli kjørt digitalt i 1. kvartal 2021.

"Konkurransekraft og vekst" arrangeres med støtte fra Innovasjon Norge, noe som betyr at deltakeravgiften er dekket og at bedriftens timer regnes som egeninnsats.

Det blir fokusert spesielt på produkt- og tjenesteinnovasjon. Det er ikke et problem for konkurrenter å delta på kurset. Erfaringsoverføringen mellom deltagerbedriftene går mer på bedriftenes erfaring med bruk av metodikken.

Programmet bygger opp under ønsket om å skape merverdi for kundene. Man lærer å anvende enkle metoder for å oppnå økt konkurransekraft.

Deltakerne jobber med kunder og problemstillinger fra egen virksomhet, noe som gjør programmet svært relevant og resultatorientert. Metodene som benyttes er basert på forskning og anvendes av store norske og internasjonale selskaper, men er i dette programmet tilpasset små og mellomstore bedrifter.

Presentasjonen av "Konkurransekraft og vekst"

Interesserte kan kontakte Eirik Andreassen, DigitalNorway 

Les om Omstillingsmotoren
Les om DigitalNorway