Norsk Industri

Innhold

Kompetanseheving med GU-midler

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

Medlemmer av Grafisk bransjeforening fikk fra Grafisk Utdanningsfond over 600 000 kroner i støtte til bedriftsinterne kurs i fjor.

Kursopplegg som har bidradd til større fleksibilitet i produksjonen og til digitalt kunnskapsløft, har gitt GU-bidrag til den enkelte bedrift i størrelsesorden 75 000 – 200 000 kroner.

- Det er ingen hemmelighet at GU-ordningen er omstridt og at det er noe bransjeforeningen har jobbet for å avvikle. Men så lenge den er en del av tariffavtalen og vi ikke får gjort noe med ordningen, så er det positivt at vi får såpass mye midler ut igjen til medlemmene i form av kursstøtte. Medlemmer som har behov for kurs oppfordres til å ta kontakt med oss, så skal vi hjelpe til med søknadsprosessen, sier bransjesjef Magnus Thorkildsen.

Grafisk Utdanningsfond (GU) er en ordning som er tariffestet gjennom overenskomstene for Aviser og avistrykkerier, Pakkerier, Trykkerier og grafiske bedrifter og Bokbindere. GU ledes av et styre der MBL og Norsk Industri har et styremedlem hver og Fellesforbundet har to styremedlemmer.

Fondet har et sekretariat med en representant fra Norsk Industri og en representant fra Fellesforbundet som blant annet skal forberede saker som fondets styre skal behandle. Sekretariatet forestår også den daglige virksomheten og sekretariatet kan kontaktes om alle forhold rundt GU. Sekretariatet består i dag av Pål Stensaas, Norsk Industri og Niels Edvard Killi, Fellesforbundet.

Solid

2016 GU-medlemmer betalte inn til sammen 4,5 millioner kroner til fondet i 2016. Fem millioner av fondets midler er plassert i NHOs forvaltningstjeneste. Plasseringen har gitt god avkastning i 2016.