Klimaberegninger nyttig for grafiske bedrifter

Aktuelt, Grafisk

Publisert

Trykkeri

Foto: AdobeStock

Med ClimateCalc kan du få nøyaktiv informasjon om klimabelastningen til trykksaker og emballasje sett i et livssyklusperspektiv. Verktøyet er utviklet av Grakom, den danske arbeidsgiverorganiasjonen for grafisk industri, og Grafisk bransjeforening er en av ni internasjonale eiere.

Forleden arrangerte Grafisk bransjeforening et webinar hvor klimakalulatorens mange muligheter ble presentert av Carsten Bøg og Jan Stormer fra Grakom. 

Fordelen med kalkulatoren er at man i dialog med kunden kan utforske mulighetene for å redusere klimaavtrykket i verdikjeden. Du kan også sjekke ut hvordan du ligger an i forhold til dine konkurrenter.

- Klimaberegningene er gode å ha når vi skal konkurrere om offentlige anbud. I mange tilfeller krever man slik dokumentasjon. For private kunder er dokumentasjonen nyttig i forhold til CSR og miljøregnskapet, sa Carsten Bøg. ClimateCalc bygger på Intergraf standarden, som inngår som en referanse i ISO 16759.

Dersom en grafisk bedrift bestemmer seg for å ta i bruk ClimateCalc følger det med instruksjonsmateriale, demokurs og sertifisering. Du får også materiell til bruk i markedskommunikasjonen.

For å beregne klimabelastningen for et spesifikt grafisk produkt er det nødvendig å bruke data som er representative for de spesifikke råvarene som inngår i fremstillingen av trykksaken, samt data som er representative for den grafiske virksomhet som produserer trykksaken. ClimateCalc tilbyr et slikt beregningsgrunnlag.

Trykkerier fra 12 land har ClimateCalc-sertifisering, og i Norge er det foreløpig kun Merkur Grafisk som er sertifisert. Liste over sertifiserte trykkerier ligger på hjemmesiden til ClimateCalc.

Merkur Grafisk er en av de norske bedriftene som har tatt ClimateCalc i bruk.

Her finner du mer informasjon om dette verktøyet

ClimateCalc-presentasjon