Norsk Industri

Innhold

Kjøp norsk – gjelder ikke landbruket?

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

Medlemmer av Grafisk bransjeforening er urolige over en utvikling hvor offentlige innkjøpere henter trykksaker fra utlandet, til tross for en oppegående, leveringsdyktig industri her hjemme. Situasjonen blir ikke bedre av at også landbruksorganisasjoner bestiller trykksaker i utlandet.

Sist uke ble et leserinnlegg fra bransjeforeningen publisert i flere norske aviser og nettsteder, og mandag i Dagsavisen:

"Lederen i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, skriver i et innlegg som er offentliggjort i en rekke av landets aviser, at jordbruksoppgjøret er viktig for langt flere enn oss som er bønder. Han gir oss ti punkter for å understreke poenget. I hovedsak handler det om de positive virkningene av norsk matproduksjon.

Hva inntekten til bonden er og hvordan den fordeles, angår alle som bor i Norge. Det handler om hvordan maten skal produseres, om kvaliteten på sluttproduktet, det handler om hvordan landet skal se ut, og hvor det skal bo og jobbe folk, skriver bondelederen. Det er det ikke vanskelig å være enig i.

Men, vi har tidligere etterlyst landbrukets solidaritet med andre utsatte næringer. Det gjør vi fortsatt. Tun Media som eies av alle de store aktørene innen landsbrukssamvirket har vært og er blant de første til å sende trykksaksproduksjon ut av landet.

Det hadde vært et verdifullt bidrag til mange lokalsamfunn dersom Tun Media, norske forlag, offentlige og halvoffentlige institusjoner og organisasjoner hadde fulgt Bondelagets slagord om å kjøpe lokalprodusert.

For oss i grafisk bransje handler det også om hvordan og hvor trykksaker skal produseres, hvordan arbeidsplassene i grafiske bedrifter rundt om i hele landet skal bevares. I tråd med Bondelagets argumentasjon for norsk mat, kan vi klart si: gjennom norske grafiske bedrifter får du et mangfold trykksaker produsert på norsk jord. Kortreist.

Importen av trykksaker til Norge økte også i fjor – for åttende år på rad."