Norsk Industri

Innhold

Julemiddag for Grafisk bransjeforening Øst

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

Foto: Gamle Raadhus

Foto: Gamle Raadhus

Det er kanskje tidlig å minne om julearrangementet til Grafisk bransjeforening Øst, men vi er en travel bransje. Sett av datoen allerede nå: torsdag 21. november!

Vi møtes til vorspiel på Dubliners kl 18.00, og går til bords, et steinkast unna, i Gamle Raadhus kl. 20.15.

Påmelding og menyvalg blir mulig i begynnelsen av oktober.

Gamle Raadhus er faktisk ett år eldre enn Engebret hvor vi hadde vårt arrangement i fjor. Her er litt om historien til spisestedet:

Det Gamle Raadhus ble bygget i 1641, under ledelse av rådmann Lauritz Hansen, og med støtte fra Kong Christian IV, som ga et bidrag på 1000 riksdaler. I tillegg til å være byens rådhus var bygningen også et samlingssted for borgerskapet. Og i de mørke kjellerne måtte forbryterne sone sine straffer etter at dommen var falt. Det Gamle Raadhus var byens eneste større forsamlingslokale, her ble det også holdt fester, teaterforestillinger - og gudstjenester.

I de første 100 år av bygningens historie hadde bygningen også et trappetårn som ble brukt til brannovervåkning. Myten sier at dette ble revet av svenskene for å gi friere sikt over byen under Karl XIIs beleiring i 1716, men man regner med at trappetårnet ble revet på grunn av dårlig vedlikehold. I 1739 ble gården solgt på auksjon til enken etter general Patroclus Rømeling. Hun restaurerte gården, som da var i en dårlig forfatning. Først i 1856 ble det åpnet restaurant i gårdens første etasje, gårdens eier het da Matheus Helseth og han var også restauratør. Dette skjedde året før Engebret Cafè åpnet sine dører! (Kilde: www.gamleraadhus.no)