Norsk Industri

Innhold

Intergraf ser på fremtiden

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

60 deltagere fra 22 land deltok på den årlige "Print matters for the future"- konferansen i regi av Intergraf. Fra Norge deltok Geir Karlsen, Hamar Media og Magnus Thorkildsen fra Grafisk bransjeforening. Håvard Grjotheim, styreleder i Scanbook ledet en paneldiskusjon.

Med en grafisk kommunikasjonsindustri i rask endring, er det stadig viktigere å møtes for å diskutere utviklingen i sektoren, sa generalsekretær Beatrice Klose i Intergraf.

Geir Karlsen som er styremedlem i Grafisk bransjeforening, har oppsummert sine personlige inntrykk fra konferansen: Leveringstidene går ned, noe som krever at effektivitet og produktivitet må økes. Logistikk og fjernlager-funksjoner er og vil bli enda viktigere i fremtiden. Opplagene vil fortsette å gå nedover. Den digitale dialogen med kunden blir enda viktigere i fremtiden, og prisene vil fortsatt bli presset nedover.

Det fremkom under konferansen en bekymring for at den internasjonale konkurransen blir større fordi verden er blitt mindre. Kundene endrer seg og ønsker en sterkere integrasjon med sine leverandører. Fordi kundene har stadig flere alternativer, blir lojaliteten svekket.