Norsk Industri

Innhold

Intergraf: Fremtid for grafisk industri

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

Deltakere på konferanse

Konferansen Print Matters for the Future i regi av Intergraf mai 2019. Foto: Intergraf

I alt 76 delegater fra 26 land deltok på Intergrafs årlige konferanse "Print Matters for The Future 2019" i London i slutten av mai. Bransjesjef Kari Rømcke og styreleder Ole Strand representerte Grafisk bransjeforening.

Utviklingen i grafisk industri sett i et europeisk perspektiv er temaet for Intergraf-konferansene. Direktør for British Printing Industries Federation (BPIF) var klar i sin konklusjon:

- Det er tull at print er på vei ut.

Han viste til hvor egnet god print er til å skape engasjement og dypere kunnskap.

Åtte innledere, eksperter på hvert sitt område tok deltagerne gjennom en rekke interessante sider ved utviklingen i bransjen, om endringer i markedene, ny teknologi og situasjonen for europeisk papirindustri. Det ble sagt at grafisk industri er inne i en "turn of an era", hvor bedriftene må holde omstillingstakten.

Grafisk industri i Europa omsetter årlig for79,5 milliarder euro (nær 800 milliarder norske kroner). Industrien omfatter 112 000 bedrifter med 625 000 ansatt. 95 prosent av bedriftene har under 20 ansatte.

I fjor ble det levert 53 milliarder trykksaker og 22,5 milliarder bøker! (www.intergraf.eu)