Norsk Industri

Innhold

Innovasjonsprisen 2020

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

To personer som mottar innovasjonsprisen fra grafisk bransje

Juryens leder overrekker Innovasjonsprisen 2019 til Initio Medielab m.fl. Foto: Pål Stensaas

Nå er det klart for innsending av bidrag til årets Innovasjonspris i Grafisk bransjeforening. Fristen for bidrag er 15. juni.

Alle typer produkter; trykksaker, tjenester, interiør, utsmykninger, smart emballasje, etiketter og spesielle kundetiltak er velkommen. Intet bidrag er for lite eller stort.

Vil du gi din innlevering i fjor en ny mulighet, send oss bare et varsel om det.

Prisen ble for første gang utdelt på landsmøtet i Oslo i september 2019. Du konkurrerer om en pris på 30 000 kroner samt fri deltagelse for to personer på landsmøtet i Bergen 2020.

Prisen gjenspeiler den kreative kraft som finnes i hver enkelt medlemsbedrift i Grafisk bransjeforening. Vi har et mangfold i vår produksjon som vi virkelig kan være stolte av.

Du behøver ikke ha oppfunnet kruttet, men du har laget et produkt, en tjeneste eller en kampanje som virkelig har slått an hos kunden, eller som har bidratt til økt produktivitet og lønnsomhet for bedriften.

Kriteriene for Innovasjonsprisen 2020 er de samme som i fjor

Bidraget kan bestå av produkter og tjenester som har vært spesielt vellykket med hensyn til:

  • Verdiskapning for kunde og bedrift
  • Innovativ bruk av teknologi
  • Åpner for ny forretningsmodell eller nytt marked

Kun medlemmer av Grafisk bransjeforening kan nomineres til prisen. Alle bidrag blir behandlet konfidensielt av juryen.
Søknad sendes innen 15. juni til Grafisk bransjeforening v/juryens sekretær Pål Stensaas og legg ved en presentasjon av bidraget. 

Vær ikke engstelig for at bidraget ditt ikke er spennende nok! Det kan være en vinner!

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!