Norsk Industri

Innhold

Halvering av kontingenten i 2020

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

Ekstraordinær generalforsamling i Grafisk bransjeforening besluttet enstemmig å halvere medlemskontingenten for 2020. Norsk industri har besluttet å gjøre det samme. Koronakrisen har ført mange av våre medlemsbedrifter inn i en vanskelig situasjon. Redusert kontingent er et lite bidrag i denne vanskelige tiden.

I solidaritet med de medlemmer som har det vanskeligst, tærer Grafisk bransjeforening i en periode på egenkapitalen.

Det presiseres at dette ikke er ment å skape noen ny presedens i forhold til kontingentberegning for de neste årene. Heller ikke kan det legges noen føringer på at eventuelle andre fremtidige ekstraordinære situasjoner vil kunne skape noen forventning om endring av kontingent.