Norsk Industri

Innhold

Grafisk Øst til Grafkoms nettverkstreff

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

Grafkom skal ha nettverkstreff i Gøteborg lunsj til lunsj 8. og 9. november med et veldig nyttig og interessant program. Grafisk bransjeforening Øst inviterer alle medlemmer på tur til nettverkstreffet. Deltagelsen er gratis – kun reise og opphold må dekkes av den enkelte.

Rundt 20 innledere skal ta for seg prissetting, forretningsutvikli9ng og IT-sikkerhet. Arrangøren regner med rundt 150 deltagere fra grafisk industri i Norden. Det etableres også en egen discovery zone hvor den enkelte bedrift kan møte utvalgte leverandører- hvis det er et ønske.

Påmelding til Magnus Thorkildsen : mth@norskindustri.no

 Mer informasjon om programmet