Norsk Industri

Innhold

Grafisk: kurs i ny personvernforordning

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

EUs nye personvernforordning GDPR trer i kraft 25. mai og får konsekvenser for alle virksomheter. Grafisk bransjeforening inviterer alle medlemmer til kurs om forordningen, 7. juni, klokken 12:30 -16:00 i Oslo.

Christine Lie Ulrichsen i advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS er kursleder.

Over 600 bedriftsledere ble spurt i fjor om de hadde innsikt i personvernforordningen. Kun 2 prosent mente de hadde god innsikt, og 60 prosent sa de ikke visste hvordan de kunne dokumentere hvordan de håndterte personopplysninger. 33 prosent kjente ikke til forordningen. Nå har du som leder av en grafisk bedrift, muligheten til å ta de nødvendige grep.

Våre utfordringer er ikke annerledes enn for andre bransjer. Vi har persondata på ansatte og kundelister med forskjellige opplysninger som kan omfattes av de nye bestemmelsene.

Personvernforordningen er felles for hele Europa og skal styrke den europeiske borgers rettigheter. Den skal gjøre det lettere å utveksle personopplysninger over grensene, styrke tilliten til digitale tjenester og sikre et godt samarbeid mellom personvernmyndighetene.

Alle virksomheter får nye forpliktelser. Alle må finne ut hva regelverket betyr for sin bedrift. Nye rutiner er et ledelsesansvar og alle ansatte skal følge nye rutiner.

Hva alt dette innebærer får du vite på kurset. Påmelding og kurssted kommer vi tilbake til.

Sett av datoen i kalenderen!