Send bidrag til Innovasjonspris 2021

Aktuelt, Grafisk

Publisert

Teknologisk utvikling

Illustrasjon: AdobeStock

Du kan sende inn forslag på produkter, tjenester, vellykkede omstillingsprosjekter og innovativ effektivisering samt markedsføringskampanjer som er ferdig utviklet i årene 2019, 2020 og 2021. Frist for innlevering er utsatt til 25. juni.

I en vanskelig tid med mange utfordringer er det viktig å vise frem en vital og konkurransedyktig grafisk bransje. Innovasjonsprisen bidrar til det.

Send inn ditt forslag på produkter, tjenester, vellykkede omstillingsprosjekter og innovativ effektivisering samt markedsføringskampanjer som er ferdig utviklet i årene 2019, 2020 og 2021. Du kan også nominere andre medlemsbedrifter.

Legg ikke listen for høyt!

Presentasjon av de nominerte og prisutdelingen finner sted på årets landsmøtet i Bergen 21.-23. oktober.

Bransjen ble hardt rammet av koronapandemien, men det er likevel utvist stor kreativitet og omstillingsevne blant medlemmene av Grafisk bransjeforening. Gjennom Innovasjonsprisen ønsker bransjeforeningen å anerkjenne medlemsbedrifter som går foran. Har du et produkt eller en kampanje som du og kunden er godt fornøyd med, bør du delta. Alle typer produkter og tjenester samt vellykket omstilling og effektivisering er aktuelle bidrag for nominasjon.

Alle bidrag blir vurdert av vår gode jury med bred faglig bakgrunn:

  • Helge Bjørge Fardal, Innovasjon Norge (juryleder)
  • Egil Sundet, Norsk Industri/Designindustrien
  • Kristin Mulleng Sezer, Fellesforbundet
  • Terje Stafseng, NTNU Gjøvik

Vinneren av prisen mottar 30 000 kroner og to friplasser på landsmøtet.

Send ditt forslag innen 25. juni til Pål Stensaas med beskrivelse og illustrasjon/PDF eller JPEG av produkt/løsning.