Norsk Industri

Innhold

Send bidrag til Innovasjonspris 2021

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

Teknologisk utvikling

Illustrasjon: AdobeStock

Du kan nå sende inn forslag på produkter, tjenester, vellykkede omstillingsprosjekter og innovativ effektivisering samt markedsføringskampanjer som er ferdig utviklet i årene 2019, 2020 og 2021.

Presentasjon av de nominerte og prisutdelingen finner sted på årets landsmøte i Bergen i oktober.

Selv om bransjen ble hardt rammet av koronapandemien, er det utvist stor kreativitet og omstillingsevne blant medlemmene av Grafisk bransjeforening. Gjennom Innovasjonsprisen ønsker bransjeforeningen å anerkjenne medlemsbedrifter som går foran. Har du et produkt eller en kampanje som du og kunden er godt fornøyd med, bør du delta. Alle typer produkter og tjenester samt vellykket omstilling og effektivisering er aktuelle bidrag for nominasjon.

Legg ikke listen for høyt. Alle bidrag blir vurdert av vår gode jury med bred faglig bakgrunn:

  • Helge Bjørge Fardal, Innovasjon Norge (juryleder)
  • Egil Sundet, Norsk Industri/Designindustrien
  • Kristin Mulleng Sezer, Fellesforbundet
  • Terje Stafseng, NTNU Gjøvik

Vinneren av prisen mottar 30 000 kroner og to friplasser på landsmøtet.

Send inn ditt bidrag!

Frist for å sende inn bidrag er 15. mai 2021.

Send ditt forslag til Pål Stensaas med beskrivelse og PDF eller JPEG av produkt/løsning.