Norsk Industri

Innhold

En sterkere grafisk bransje

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

Årlig omsetning i norsk grafisk bransje (millioner)

Norsk grafisk bransje står i dag mye sterkere i forhold til konkurransen fra utlandet. Det skyldes spesielt gunstig kronekurs, men også at bransjen har gjennomgått en effektiviseringsprosess med en høyere grad av automatisering. Bransjesjef Magnus Thorkildsen sa på Grafkoms nettverksamling i Gøteborg at den norske grafiske bransjen nå er i stand til å konkurrere fullt ut med utenlandske aktører.

Sammen med Tom B. Norland fra Ålgård Offset leverte de en presentasjon om status i den grafiske bransjen i Norge med vekt på konkurranseevne, og var klar på at det nå er muligheter for norske grafiske bedrifter til å eksportere til våre naboland.

De understreket hvor viktig det er å følge med på hva som skjer, og at man bør orientere seg i hele Norden for å vurdere hvilke muligheter det er for et samarbeid. I dag er det for eksempel kun marginale forskjeller i kostnadene mellom Norge og Sverige.

Nettverket Grafkom samlet denne uken totalt 160 personer fra hele den grafiske bransjen. Et titalls internasjonale gjester – inklusive seks fra Norge –  tok også veien til Gøteborg for å la seg inspirere og diskutere bransjens fremtid.

Et gjennomgående tema gjennom de to dagene var digitalisering og diskusjonene endte ofte i at det handler om å digitalisere bedriftens og kundenes prosesser snarere enn den grafiske produksjonen

Om prispolitikk

Morten Reitoft fra Inkish TV engasjerte mange til debatt da han tok for seg prising av grafiske produkter. Kostpris er ikke viktig. Kostpris er kun et tall, og viser ikke engang de virkelige kostnadene. Det er kun et estimat. Kostpris sier intet om hva kunden er villig til å betale, eller hva konkurrentene tar betalt. Kostprisen er kun nyttig for å finne ut hva du kan oppnå av fortjeneste, og om det er mer verdifullt å sette oppdraget til andre eller si nei, sa han. Et budskap var at ingen kan selge til over markedspris, og markedspris er hva kundene er villig til å betale. Markedspris er et forhold mellom oppnådd verdi, service og penger. Markedsprisen varierer fra oppdrag til oppdrag og fra kunde til kunde.