EGINs siste møte

Publisert

Tre blide mennesker

Norsk trio på EGINs siste møte, fra venstre Robert Wright, Kristin Gjestrum og Kristin Mulleng Sezer. Foto: Norsk Industri

EGIN har vært et nettverk for opplæring innen grafisk bransje på tvers av Europa i 25 år. Nå er det slutt.

- Det har uten tvil vært et nyttig fellesskap hvor Norge har spilt en aktiv rolle. Men tidene endrer seg, og det er besluttet å avslutte dette som eget nettverk, sier bransjesjef Robert Wright i Grafisk bransjeforening.

Et siste, og meget vellykket møte ble arrangert i Barcelona med tema AI i grafisk bransje og i opplæringsøyemed. Mange nyttige fasetter ble presentert. Interessant når en foredragsholder påstår at grafisk bransje har fått en ny inntektskilde, mens andre påstår at nå kan dere ikke tjene penger på det dere alltid har gjort? Fra Norge stilte Kristin Mulleng Sezer fra Oslo Grafiske Fagforening, Kristin Gjestrum fra Fellesforbundet og Robert Wright fra Grafisk bransjeforening.

Portrett